Pycha przeszkadza we wszystkim…

Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:  «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.

Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Opowiadanie pt. „O skromności”

Stary rabin leży obłożnie chory. Obok siedzą uczniowie i szeptem rozmawiają. Temat rozmowy: bezprzykładne cnoty mistrza. Do uszu chorego dochodziły strzępy pochwał: – Od czasu Salomona nie było mądrzejszego… – A jego wiara? Silna i żywa jak naszego ojca Abrahama… – Jego cierpliwość na miarę cierpliwości Hioba… – Jego nadzieja? Tylko Mojżesz mu dorównuje…

Rabbi – mimo tych pochwał – był jednak jakoś nie w humorze. Gdy wyszli uczniowie, żona zapytała, czy słyszał ten chór uwielbienia? – W rzeczy samej – odparł rabbi. – To dlaczego jesteś taki markotny? – chciała wiedzieć troskliwa małżonka. – Moja skromność!? – użalał się staruszek – nikt nie wspomniał o niej.

Refleksja

Nasza pycha przeszkadza innym ludziom, ale w konsekwencji również i nam samym. Pycha bowiem eliminuje innych ludzi z naszego życia i stawia nas na pierwszym miejscu. Nie interesuje nas już ten drugi człowiek, ale własne „ja”, które musi być zaspokojone, abyśmy mogli w ogóle żyć. Życie każdego człowieka, który tak myśli, zaczyna się kręcić w około jednej osi. Jest nią tylko ta jedna osoba: moje własne ja…

Jezus przestrzegał i ukazywał w prosty sposób jak działa pycha. Ukazuje On do czego jest ona zdolna. Zamyka ludzi na prawdę i w ten sposób zaczyna nimi manipulować. Zaczynają oni realizować jeden plan, który służy tylko nim samym. Własny interes nigdy nie może zamykać na na innych ludzi. Egoizm i pycha jeśli będą mocno zespolone, wtedy nie dają one dostępu do ludzkiego serca, które powinno być wyznacznikiem naszego postępowania…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Dlaczego pycha przeszkadza w codziennym życiu?
2. Jak działa w nas pycha i jakie są jej konsekwencje?
3. Dlaczego pycha zamyka nas na innych ludzi?

I tak na koniec…

Pycha małych polega na ciągłym mówieniu o sobie samym; pycha wielkich na niemówieniu o sobie nigdy (François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)

(fot. stevie.gill / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)(fot. SFview / Foter / CC BY-NC-SA)(fot. Stuck in Customs / Foter.com / CC BY-NC-SA)(fot. 'J'' / flickr.com / CC BY-NC 2.0)(fot. Breen's Photos / flickr.com / CC BY-NC 2.0)(fot. Clearly Ambiguous / Foter / CC BY)(fot. rustman / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. autumn_leaf / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. Will Humes / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. f. bearclaw / Foter / CC BY-NC)(fot. racineur / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)(fot. followtheseinstructions / flickr.com / CC BY-SA 2.0)(fot. Mrs Suzie Cue / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. cpboingo / Foter / CC BY-NC)(fot. CIFOR / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. wewiorka_wagner / flickr.com / CC BY-SA 2.0)(fot. Georgie Pauwels / Foter / CC BY)(fot. Carlos Sánchez Pimienta / Foter / CC BY-NC)(fot. Wen-Yan King / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. Concrete Girl ♥ / flickr.com / CC BY-NC 2.0)(fot. Felix63 / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. Muffet / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic / CC BY 2.0)(fot. bitzcelt / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)(fot. william.neuheisel / flickr.com / CC BY 2.0)(fot. David Blackwell. / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic / CC BY-ND 2.0)(fot. Loving Earth / Foter / CC BY-NC-SA)(fot. Seema Krishnakumar / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. Truthout.org / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. DMahendra / Foter / CC BY-NC-SA)(fot. Nhoj Leunamme == Jhon Emmanuel / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. Erik Anestad / flickr.com / CC BY 2.0)(fot. arndt_100 / Foter)(fot. United States Marine Corps Official Page / Foter.com / CC BY-NC)