Opinia innych…

Wyznanie Piotra

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków.

Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Opowiadanie pt. „O języku”

Stary władca świata – opowiada bajka kubańska – postanowił przeegzaminować swojego następcę. Do wykonania były dwa zadania: przygotować potrawę najlepszą i najgorszą. Terminator za jednym i drugim razem przyniósł smacznie przyprawiony ozorek.

Zdziwionemu egzaminatorowi wyjaśnił:  – Wielki władco, język jest bardzo ważną sprawą. Językiem możesz ludzi zachęcić do pracy i udzielić im pożytecznych rad. Ale językiem możesz też zdradzić ojczyznę i lud twój wtrącić w niewolę.

Taka odpowiedź przypadła do gustu staremu władcy. Więc natychmiast oddał rządy nad światem w ręce młodego i mądrego następcy.

Refleksja

Przez całe życie uczymy się i kształtujemy nasze opinie i poglądy, by potem dzielić się z innymi własnym doświadczeniami. Nasze życie to nieustanna szkoła, która jest weryfikowana w codziennych zmaganiach się z losem na który mamy w mniejszym lub większym stopniu wpływ. Nasze opinie często też opieramy na świadectwie innych ludzi, którzy są nam pomocą w odkrywaniu świata, którego jeszcze nie znamy…

Jezus bardzo chętnie uczył u przysposabiał apostołów do podjęcia przez nich misji głoszenia miłości Boga wśród ludzi. Nie prawo, ale miłość jest wyznacznikiem tego, kim jest człowiek. Każde świadectwo wiary poparte nie tylko słowem, ale i czynem, jest potwierdzeniem autentycznej miłości do Boga i człowieka. Nasze słowa mają ogromną moc sprawczą. Musimy o tym pamiętać każdego dnia. Jakość naszego codziennego życia zależy od świadectwa słowa w konkretnej sytuacji życiowej…

3 pytania na dobranoc i dzień dobry

1. Dlaczego warto uczyć się każdego dnia i dzielić się tym z innymi?
2. Dlaczego świadectwo innych ludzi jest tak dla nas ważne?
3. Dlaczego nie tylko słowo, ale i czyn są tak ważne?

I tak na koniec…

Najtrudniejsze w dyskusji nie jest to, by bronić jakiejś opinii, ale by ją mieć (Éric-Emmanuel Schmitt)

(fot. stevie.gill / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)(fot. SFview / Foter / CC BY-NC-SA)(fot. Stuck in Customs / Foter.com / CC BY-NC-SA)(fot. 'J'' / flickr.com / CC BY-NC 2.0)(fot. Breen's Photos / flickr.com / CC BY-NC 2.0)(fot. Clearly Ambiguous / Foter / CC BY)(fot. rustman / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. autumn_leaf / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. Will Humes / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. f. bearclaw / Foter / CC BY-NC)(fot. racineur / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)(fot. followtheseinstructions / flickr.com / CC BY-SA 2.0)(fot. Mrs Suzie Cue / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. cpboingo / Foter / CC BY-NC)(fot. CIFOR / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. wewiorka_wagner / flickr.com / CC BY-SA 2.0)(fot. Georgie Pauwels / Foter / CC BY)(fot. Carlos Sánchez Pimienta / Foter / CC BY-NC)(fot. Wen-Yan King / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. Concrete Girl ♥ / flickr.com / CC BY-NC 2.0)(fot. Felix63 / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. Muffet / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic / CC BY 2.0)(fot. bitzcelt / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)(fot. william.neuheisel / flickr.com / CC BY 2.0)(fot. David Blackwell. / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic / CC BY-ND 2.0)(fot. Loving Earth / Foter / CC BY-NC-SA)(fot. Seema Krishnakumar / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. Truthout.org / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0)(fot. DMahendra / Foter / CC BY-NC-SA)(fot. Nhoj Leunamme == Jhon Emmanuel / Foter / CC BY-NC-ND)(fot. Erik Anestad / flickr.com / CC BY 2.0)(fot. arndt_100 / Foter)(fot. United States Marine Corps Official Page / Foter.com / CC BY-NC)